هرپس ویروس 7 ((Herpes virus 7 (HHV-7)

عفونت با هرپس ویروس تیپ 6 و 7 به طور معمول در سنین 6 تا 9 ماهگی خ می دهد و همچنین باز فعال شدن این ویروس در افراد تحت پیوند عضو و افرادی با نقص سیستم ایمنی (مثل بیماران آلوده به HIV/AIDS) رخ می دهد. عفونت با این ویروس ها باعث محافظت فرد در برابر این ویروس ها در طول زندگی میگردد (مگر اینکه فرد دچار نقص سیستم ایمنی گردد). مسیر اصلی انتقال ویروس از طریق بزاق میباشد اما انتقال از طریق شیر مادر نیز امکان پذیر است.

استخراج DNA ویروسی از نمونه ها به دنبال امپلیفیکیشن و تشخیص آن با استفاده از Real-time PCR کمی صورت میگیرد.

انجام آزمایش هرپس ویروس 7 از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا