مشاهده دسته بندی ها

تبخال – HSV

ویروس هرپس سیمپلکس به دو نوع تقسیم بندی می شود: HSV-1 و HSV-2
نوع ۱ به هرپس دهانی و نوع ۲ به هرپس ژنیتال یا تناسلی شناخته می‌شود.