انجام تست covid-19

انجام تست covid-19

دسته‌بندی : اخبار

 در ازمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان ازمایش تشخیص کرونا ویروس جدید (covid-19) انجام میپذیرد 

ساعات پذیرش تست کرونا :7صبح تا 5 عصر و حداکثر 300 نفر، در صورت تکمیل ظرفیت از پذیرش بیماران حتی در ساعات ذکر شده نیز معذوریم.

هزینه انجام هر تست کرونا بروش مولکولی (real time pcr) با تخفیف ازمایشگاه کیوان مبلغ 3،500،000 ریال میباشد (تعرف مصوبه دولت 5،889،000 رال است)

در حال حاضر این ازمایش تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه نمیباشد.